Autoškola Cool

sk B Automat

13.9.2016

Nově jsme pro naše žáky připravili vozidlo VW Passat s řazením Automat pro výcvik skupiny B a BE. Cena za sk B je 13.000,- Kč a hodina kondiční jízdy ...

NABÍZÍME TYTO SKUPINY VÝCVIKŮ

A B C D T
B+E C+E D+E

Každý žák si může po domluvě s učitelem vyzkoušet a v praxi nacvičit nějakou svoji častou trasu.
Pokud si žáci domluví skupinku 5 a více osob, mohou dostat slevu až 1500,- Kč / osoba.